Spaarprogramma

Als u een bestelling plaatst ingelogd met uw klantaccount spaart u automatisch punten. Met iedere euro van uw bestelling spaart u 1 punt. U kunt uw gespaarde punten inwisselen voor verschillende vaste kortingen.

 

  • 75 punten kunt u inwisselen voor EUR 2,50 korting op uw volgende bestelling.
  • 150 punten kunt u inwisselen voor EUR 6,50 korting op uw volgende bestelling.
  • 225 punten kunt u inwisselen voor EUR 9,50 korting op uw volgende bestelling.
  • 300 punten kunt u inwisselen voor EUR 12,50 korting op uw volgende bestelling.

 

Spelregels

Door gebruik te maken van ons spaarprogramma kunt u sparen voor verschillende, hierboven genoemde, kortingen. Op het spaarprogramma zijn de volgende voorwaarden, naast de reguliere voorwaarden, van toepassing.

Algemeen

Per klantaccount is het mogelijk om punten te sparen. Punten worden alleen verstrekt bij bestellingen die op onze website worden geplaatst. De gespaarde punten worden na het verstrijken van de bedenktijd van het herroepingsrecht aan je klantaccount toegevoegd. De gespaarde punten zullen per order (excl. BTW en verzendkosten) naar beneden worden afgerond. De door u gespaarde punten zijn in te wisselen voor de beschikbare korting in het spaarprogramma tegen het aangegeven aantal punten. 

Geldigheidsduur spaarpunten

De geldigheidsduur van de spaarpunten is onbeperkt. De spaarpunten kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor korting. Spaarpunten zijn niet overdraagbaar naar andere klantaccounts en worden nooit verzilverd in Euro’s of andere valuta.  Wij behouden ons het recht voor om het benodigd aantal spaarpunten voor een korting te wijzigen.

Beëindiging deelname

De deelname aan ons spaarprogramma kunt u niet automatisch beëindigen. Met uw klantaccount spaart u automatisch mee. We kunnen uw klantaccount verwijderen om uw deelname te beëindigen. Dit kunt u doen door ons daarvan op de hoogte te stellen per e-mail, uw spaarpunten zullen dan onherroepelijk komen te vervallen. In geval van frauduleus handelen, het geven van onvolledige of onjuiste informatie of op andere wijze in strijd handelen met deze voorwaarden, kunnen wij uw spaarpunten verwijderen van uw klantaccount. Wij hebben het recht om op ieder moment het spaarprogramma te beëindigen, zonder opgaaf van reden. Dit heeft tot gevolg dat alle spaarpunten verloren gaan. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor uw verloren punten in geval van beëindiging van het spaarprogramma.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij het spaarprogramma in uw situatie hanteren, dan kunt u een klacht bij ons indienen door een email te sturen naar info@lavitrinedecaroline.nl. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en hier binnen twee weken inhoudelijk op reageren. In het geval uw klacht gegrond is, zullen wij ons maximaal inspannen om de reden van de klacht ongedaan te maken.

Privacy

Om dit spaarprogramma te gebruiken verwerken wij uw persoonsgegevens.

Actuele voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen eenzijdig door ons worden gewijzigd. De meest actuele voorwaarden kunt u vinden op deze pagina.

BESTELLINGEN DIE WORDEN GEPLAATST IN DE PERIODE WOE 12 JUNI - VRIJDAG 28 JUNI WORDEN NIET EERDER DAN MAANDAG 1 JULI IN BEHANDELING GENOMEN.

ORDERS PLACED IN THE PERIOD WEDNESDAY JUNE 12 - FRIDAY JUNE 28 WILL NOT BE PROCESSED UNTIL MONDAY JULY 1.

SPAARPROGRAMMA / LOYALTY PROGRAM

NIEUW! Vaste klanten sparen nu automatisch voor korting. Lees hierover op de pagina Klantenservice, subpagina Spaarprogramma.

NEW! La Vitrine de Caroline's loyalty program. Read more on the page Customer service, sub page Loyalty program.

 

© 2016 - 2024 La Vitrine de Caroline | sitemap | rss